Fastighetsnära tjänster

Att äga en fastighet är ett stort ansvar. Ett ansvar ni kan lägga över helt och hållet på oss.

Fastighetsförvaltning – från fastighetsskötsel till byggledning

Äger ni er egen fastighet? Då kan ni tryggt överlämna förvaltningen av den i våra händer. Vi tillhandahåller såväl fastighetsdrift som fastighetsförvaltning och fastighetsunderhåll.

Inom Bredablickgruppen finns kompetenta och erfarna fastighetsförvaltare, underhållsplanerare, besiktningsmän och byggprojektledare. Vi kan därmed stå till tjänst genom hela kedjan från att upprätta en underhållsplan för fastighetsunderhållet till genomförandet av detsamma. Krävs det ombyggnationer eller anpassningar? Inga problem, vi fixar det.

Genom effektiv fastighetsförvaltning maximeras värdet på fastigheten samtidigt som det finns pengar att spara genom effektiv drift, samordningseffekter och undvikande av akuta underhållsåtgärder.

Er fastighet är en stor investering och viktig för er verksamhet. Vi ser till att den får rätt underhåll i rätt tid, att obligatoriska besiktningar utförs och att alla myndighetskrav uppfylls.

Fastighetsförvaltning med korta beslutsvägar, enkelhet, ordning och reda.

Er personliga fastighetsförvaltare kan er fastighet och är väl insatt i dess unika behov. Hen säkerställer att er fastighet omhändertas på bästa sätt och att uppkomna situationer alltid hanteras snabbast möjligt.

Vi jobbar med total transparens i fastighetsförvaltningen, där tydlig kommunikation, snabb återkoppling och god dokumentation av ärenden är självklarheter. Digital ärendehantering via Bredablick Online gör det möjligt för er att följa arbetet i realtid.

Arbetsplatsrelaterade tjänster

Vi har en heltäckande kompetens inom
fastighetsförvaltning och drift

Detta är några av de fastighetsrelaterade tjänster vi kan erbjuda.

 • Tillsyn och skötsel
 • Felavhjälpande underhåll
 • Planerat underhåll
 • Energioptimering
 • Lokalanpassning
 • Underhållsplanering
 • Besiktningar
 • Systematiskt Brandskyddsarbete
 • Radonkontroll
 • Projektledning
 • Upphandlingsstöd
 • Byggledning
 • Livscykelanalyser

Att äga en fastighet är ett stort ansvar. Ett ansvar ni kan lägga över helt och hållet på oss.

Genom Bredablickgruppen har vi tillgång till byggkonsulter, fastighetsförvaltare, byggledare, besiktningsmän och många fler.

Vi ser om ditt hus!

En byggledare och en fastighetsförvaltare diskuterar

Hör av dig till oss!

Har du någon fråga? Är du i behov av facility services för ditt företag eller vill du veta mer om oss eller våra tjänster? Du är välkommen att kontakta oss antingen via telefon, epost eller genom att använda vårt kontaktformulär nedan.

Telefon: 010-177 59 00. Öppettider: Vardagar 08.00-16.00

E-postadress: bfs@bredablickgruppen.se


Kontaktformulär


Kontakta oss!