Bredablick Academy

Vårt eget kompetensutvecklingsprogram

Våra internutbildningar säkrar kompetensen och ger våra medarbetare möjlighet att utvecklas

Våra medarbetare är vår bästa tillgång, och nyckeln till vår framgång. Därför är det en självklarhet för oss att alla som arbetar hos oss ska ges de allra bästa förutsättningarna att trivas och utvecklas – såväl på ett yrkesmässigt som på ett personligt plan.

Skräddarsydda utbildningar för varje yrkesroll

Bredablick Academy har skräddarsydda utbildningsprogram för alla servicemedarbetare, oavsett om de jobbar med lokalvård, reception eller utemiljöer. 

För våra servicemedarbetare innebär det att de har möjligheter att vidareutbilda sig, utvecklas och avancera i sin yrkesroll. För våra kunder innebär det att de kan lita på att Bredablick alltid tillhandahåller välutbildad personal som har den kompetens som krävs för den aktuella arbetsuppgiften.

SRY-utbildningar och andra specialutbildningar inom lokalvård och service

Vår utbildningar inom lokalvård utförs av en certifierad SRY-bedömare och enligt SRY:s krav. Vi har även specialutbildningar såsom Renrum-GMP, Insta 800 nivå 2, Golvvårdsutbildning samt andra serviceutbildningar som utgår ifrån kundernas behov.

Vidareutbildningar som ger möjligheter att växa

Bredablicks servicemedarbetare ska kunna växa. Därför satsar vi även på kompetenshöjande ledarskapsutbildningar såsom gruppledarutbildning och arbetsledarutbildningar.

Exempel på grundutbildningar för servicemedarbetare inom lokalvård

Bredablick Academy erbjuder ett 30-tal utbildningar på olika nivåer och för olika yrkesroller. På grundnivå genomgår alla Bredablicks lokalvårdare följande utbildningar:

Städningens grunder

Denna utbildning ger deltagaren kunskaper om lokalvård på professionell nivå. Bland annat behandlas hygien, kemikalier, säkerhet, städmaterial, städmaskiner och städmetoder.

Kemtekniska produkter

Rätt användning av kemtekniska produkter är avgörande både för resultat och miljö. Kursen ger fördjupad kunskap om kemikalier, kemfria rengöringsmetoder, effekt, ph-skalan, lagar och säkerhetsföreskrifter, samt hur man planerar städningen av olika ytor och olika sorters smuts avseende produktval, dosering, städmetod mm.

Golv och inredning

Kursdeltagarna får kunskap om olika golv och inredningsmaterial och hur de ska rengöras, underhållas och skyddsbehandlas.

Ergonomi och miljö

Denna utbildning handlar bland annat om arbetssätt och tekniker i det dagliga arbetet, fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt Bredablicks systematiska miljöarbete.

Etik och lärande

Här fokuserar vi på värderingar, ansvar och kommunikation, och hur vi på Bredablick jobbar för att ständigt vara en lärande organisation. Vi pratar också om gruppdynamik, hur vi jobbar för att motverka diskriminering, och tillsammans verkar för en god arbetsmiljö.

Service och kvalitet

Under denna kurs behandlas vad god service är och hur man uppnår den, både genom kvalitet på utfört arbete och personligt bemötande. Vi går också igenom hur Bredablick jobbar med egenkontroller och kvalitetssäkringssystem, exempelvis ISO 9001 och INSTA 800.  

I laget Bredablick är alla nyckelspelare!

På Bredablick Facility Services värnar vi om vår personal. Vi vill vara facilitybranschens bästa arbetsgivare. Vår personalpolicy bygger på att skapa en lagkänsla där alla känner sig delaktiga, uppskattade och har möjlighet att utvecklas. Vi klassificerar inte våra medarbetare som lokalvårdare, vaktmästare, receptionister eller något annat, alla är ”servicemedarbetare” som jobbar tillsammans. Nya medarbetare ska känna sig varmt välkomna och få möjlighet att bidra direkt. Alla ska ha möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, skaffa sig spetskompetens, och bli bäst på det hen gör. Eller, varför inte, ta nästa steg i karriären.


Vill du bli en av oss?

Vill du vara en del av en stor gemenskap, och samtidigt få möjlighet att utvecklas? Då är vi arbetsgivaren du söker!


Tre glada lokalvårdare från Bredablick Facility Services
Kontakta oss!